Regulaminy Usług Płatniczych Fiberpay

FiberSplit

Masowa wypłata do wielu odbiorców zasilana pojedynczym przekazem pieniężnym

Usługa ta służy do masowej wysyłki środków do jednego lub wielu kontrahentów w prosty i szybki sposób. Zlecenie przekazu utworzysz za pośrednictwem API, które zwróci numer konta bankowego, na które nadawca ma dokonać wpłaty zasilającej poszczególne pozycje na liście przelewów oraz kod tego przekazu. Następnie kolejnymi wywołaniami możesz utworzyć dowolną liczbę przelewów, podając ich dane - w tym odbiorcę, numer jego konta bankowego, kwotę oraz tytuł przelewu. Uruchomienie wysyłki następuje po dokonaniu przelewu w kwocie pokrywającej wartość wszystkich przelewów do wykonania na numer konta i z kodem w tytule przelewu uzyskanymi w odpowiedzi na zlecenie inicjujące. Fiberpay po otrzymaniu przelewu rozpocznie wykonywanie każdego z przelewów indywidualnych zdefiniowanych w zleceniu. Fiberpay powiadomi Twój system po zmianach stanów poszczególnych przelewów (np. rozpoczęty, zakończony, odrzucony).

FiberCollect

Przyjęcie wpłat od wielu nadawców i przelew zagregowanym przekazem dziennym na wskazane konto bankowe

Usługa służy do przyjmowania przekazów pieniężnych od jednego lub wielu nadawców. Zlecenie pojedynczego przekazu utworzysz za pośrednictwem API, które zwróci numer konta bankowego, na które nadawca ma dokonać wpłaty oraz kod danego przekazu.Nadawcy wpłacają środki na podane im konta bankowe, podając przy tym indywidualne identyfikatory wygenerowany przez Fiber API. Za pomocą tego identyfikatora Fiberpay przypisuje otrzymany przelew do zlecenia.Fiberpay powiadomi o otrzymaniu wpłaty wywołaniem callbacka podanego podczas tworzenia zlecenia.W ten sposób będziesz mógł wykonać czynności po stronie Twojego systemu.Środki zgromadzone z wszystkich przypisanych do zlecenia przelewów Fiberpay przekaże pojedynczym zagregowanym transferem na podane przez Ciebie konto bankowe.

FiberDirect

Szybki elektroniczny przekaz pieniężny zasilany przelewem bankowym

Szczegóły już wkrótce!

FiberForward

Przekaz pieniężny na rzecz strony trzeciej z pobraniem opłaty dla Twojej Platformy

Szczegóły już wkrótce!

FiberAccept

Przyjmowanie płatności za pomocą szybkich przelewów (pay-by-link), BLIK i kart płatniczych

Szczegóły już wkrótce!

FiberAccount

Konta płatnicze z obsługą wpłat, wypłat i transferów pomiędzy kontami

Szczegóły już wkrótce!

Fiberpay
FiberPay sp. z o.o.

ul. Sienna 86/47

00-815 Warszawa

Umów spotkanie online

NIP: 7010634566

REGON: 36589948900000

KRS: 0000647662

Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019