Problemy

Konsekwencje wynikające z obowiązku stosowania regulacji AML

Wymóg prawny

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest wymogiem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jeżeli jesteś instytucją obowiązaną

Kontrola dokumentacji

Obowiązek ten podlega kontroli - aby uniknąć ryzyka kar powinieneś dokumentować czynności, do jakich wymaga prawo

Instytucje zobowiązane

Lista działalności zobowiązanych do spełnienia regulacji AML

Adwokaci i radcy prawni


Banki i instytucje finansowe

Biura rachunkowe


Biura Usług Płatniczych

Bukmacherzy


Doradcy podatkowi

Firmy pożyczkowe


Fundusze inwestycyjne

Instytucje pieniądza elektronicznego


Kantory wymiany walut

Krajowe Instytucje Płatnicze


Notariusze

Portale i domy aukcyjne


Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Stowarzyszenia i fundacje


Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy

Ryzyka

Konsekwencje prawne z niestosowania regulacji AML

Kary pienieżne

Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

Implikacje prawne

Konsekwencje niezgodności z ustawami AML mogą mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny

Utrata koncesji

Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Funkcjonalności

System AML pozwala spełnić obowiązki ustawowe związane z regulacjami AML

Automatyczna weryfikacja

Twórz kartoteki klientów i transakcji oraz dokonuj ich automatycznej weryfikacji, z wykorzystaniem list sankcyjnych

Inteligentne wykrywanie

Zautomatyzuj wykrywanie transakcji ponadprogowych i podejrzanych

Generowanie zawiadomień

Generuj informacje i zawiadomienia do GIIF

Uniknij ryzyk niezgodności z regulacjami AML dzięki wykorzystaniu Systemu AML tożsamość klienta

Fiberpay
FiberPay sp. z o.o.

ul. Sienna 86/47

00-815 Warszawa

Umów spotkanie online

NIP: 7010634566

REGON: 36589948900000

KRS: 0000647662

Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019